Welcome to Animus Talk

This is where users of Animus Heart can share ideas,
solve problems and inspire fellow enthusiasts.

Animus Heart?

Somfy support in Animus

Ni nämner Somfy RTS i en post. Är det något ni supporterar i Animus heart?

1 Like

Hej,
Hearten har tyvärr inte stöd för Somfy RTS än. Den hamnade lite i skuggan av IKEAs rullgardin men vi tror att det kommer finnas en lösning när vi öppnar upp rf433 för utvecklare längre fram.

4 Likes